top of page

Op al onze werkzaamheden is 'De Nieuwe Regeling 2011' (DNR2011) van toepassing. Hierin wordt de rechts-verhouding tussen architect en opdrachtgever gestipuleerd. Via de volgende link kunt u de De Nieuwe Regeling 2011 inzien of downloaden: DNR 2011

algemene voorwaarden

 
DNR.jpg

privacyverklaring

 

STATS Architecten B.V. is gevestigd in Schiedam (Provincie Zuid-Holland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75083825. STATS Architecten B.V. is werkzaam als Architectenbureau in de branche "Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies".

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van STATS Architecten B.V. beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

 • (zakelijke) NAW-gegevens

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Functie

 • Geslacht

 • Financiële gegevens (van onze crediteuren en debiteuren)

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve manier onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening

 • Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden

 • Om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren

 • Om met u te communiceren over onze dienstverlening

 

Sollicitanten

Om tot een weloverwogen beslissing te komen over het al dan niet aannemen van een sollicitant, worden de persoonsgegevens van de sollicitant verzameld en verwerkt. Uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden deze verwijderd. Indien de sollicitant hiermee instemt worden zijn of haar gegevens tot een maximum van 6 maanden bewaard voor het geval er een andere geschikte functie vrijkomt.

 
Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met antivirussoftware en met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen of gehackt zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

In relatie tot projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:

 • Een gemeente

 • Een adviseur

 • Een aannemer

 • Een installateur

 • Soortgelijke bedrijven of instanties

 

Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Publiciteitsdoeleinden

In relatie tot projecten behoudt STATS Architecten B.V. zich het recht voor om hier voor publiciteitsdoeleinden ruchtbaarheid aan te verlenen. Dit behelst het publiceren van project-gerelateerde beelden, foto’s, filmpjes en tekst. Hierin zal geen privacygevoelige informatie worden gedeeld, tenzij dit vooraf schriftelijk zo is afgesproken.

 

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

 

Geen cookies

Deze website maakt geen gebruik van Cookies. Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

 • Bezoekersaantallen

 • Land van herkomst

 • Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)

 • Bezochte pagina's van onze website

 • Tijdstip van het bezoek

 

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

 

Wijzigen of inzien persoonsgegevens

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stats.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

 

bottom of page