top of page

Kloosterplaats

Opnieuw een sociaal monument

Kloosterplaats

Opnieuw een sociaal monument

Ooit gebouwd vanuit maatschappelijk engagement, wordt dit meer dan 200 jaar oude lokaal van de voormalige stadsarmenschool binnenkort opnieuw ingezet om de stad een sociale impuls te geven. De 'Arm-, Spin- en Naaischool' werd in 1779 naar een ontwerp van stadsarchitect Rutger van Bol'Es gebouwd. Gedurende bijna honderd jaar kregen Schiedamse kinderen uit de armere bevolkingsgroepen mede in dit klaslokaal een basisopleiding, waarna het complex verschillende functies huisvestte en in delen uiteenviel. Tientallen jaren deed dit gebouw dienst deed als gymnastieklokaal, waarna het leeg stond, in afwachting van een nieuwe bestemming. Nu wordt het monument duurzaam getransformeerd tot een sociaal geëngageerde horecagelegenheid. De charme van het interieur zal behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Zo wordt een verlaagd plafond verwijderd waardoor de houten spanten van het dak zichtbaar zullen zijn. Bovendien zal de historie van het pand herkenbaar blijven, waar de nog resterende houten gymnastiektoestellen op een nieuwe manier worden hergebruikt. Het gebouw zal bovendien volledig worden verduurzaamd. Eigenaar van het gebouw is het De Groot Fonds, dat investeert in sociale projecten in de stad Schiedam. Toekomstig gebruiker is de sociale onderneming Hotspot Hutspot die kwetsbare groepen in de stad nieuwe kansen biedt. Ook bij de bouw is sprake van een aanzienlijke sociale component. Aannemerscombinatie Meerbouw en de Bouwerswerkplaats zet zich in om mensen met afstand tot de arbeidersmarkt in de praktijk op te leiden tot een vak in de bouw. Met deze ambitieuze plannen wordt het monument klaargestoomd voor een nieuw hoofdstuk in de sociale betekenis voor Schiedam.

Colofon

Opgave

Restaurant

Omvang

175 m2 BVO transformatie / renovatie

Opdrachtgever

Alewijn de Groot-fonds

Periode

2018-2021

Status

Gerealiseerd

Locatie

Schiedam

Aannemer: Meerbouw Rotterdam & de Bouwerswerkplaats

bottom of page