top of page

De Buitenhof

Kloek en multifunctioneel

De Buitenhof

Kloek en multifunctioneel

Op een prominente locatie nabij het stadscentrum van Zoetermeer is de Buitenhof een multifunctioneel gebouw met kantoren, bedrijfsruimtes, woningen en een ondergrondse parkeergarage. Het gebouw is gelegen binnen een gebied dat door de gemeente is aangewezen als groene kamer, en ligt aan een kruising van twee belangrijke verkeersaders van de stad. In het L-vormige gebouwcomplex zijn op slimme wijze de verschillende functies gecombineerd. Één vleugel van het gebouw huisvest kantoren, de andere vleugel appartementen met een galerijontsluiting, met daaronder twee lagen los verhuurbare bedrijfsruimtes. Het meest in het oog springende deel van het gebouw is de hoek, waar een wirwar van stalen, groene klimplanten de entreepartij een herkenbaar accent verleent. Naast de entree voor woningen en kantoren is hier een onderdoorgang gesitueerd, die leidt naar de achtergelegen hof en de parkeergarage. De gevel is opgetrokken in een genuanceerde rode metselsteen, met grote glasvlakken in een strak ritme. De onderste twee lagen huisvesten de bedrijfsruimtes en zijn vormgegeven als een serie van betonnen portalen met grote glazen puien. De bakstenen gevel is aan beide uiteinden van het gebouw doorgetrokken tot op het maaiveld, waardoor de bakstenen massa de glazen plint omkadert. Terrassen op de bovenste twee kantoorverdiepingen zorgen voor een trapsgewijze overgang naar de omgeving. De hofgevel oogt in vergelijking met de robuuste bakstenen straatgevel licht en fris, door de toepassing van lichte kleuren en glazen balustrades.

Colofon

Opgave

Multifunctioneel complex, met kantoren, appartementen, bedrijfsuntis en parkeerkelder

Omvang

11.000 m2 BVO

Opdrachtgever

Uvago B.V. & Herkon B.V.

Periode

2008-2009

Status

Gerealiseerd

Locatie

Zoetermeer

Aannemer: Bouwonderneming Stout, Hardinxveld-Giessendam

bottom of page