top of page

Leven in de Branderij

(Re-)constructie van een historisch hart

Leven in de Branderij

(Re-)constructie van een historisch hart

Hoe creëer je (opnieuw) een historische stad? Veel is er verdwenen in de Brandersbuurt in Schiedam. Deel van de oorspronkelijke middeleeuwse stadsring, was hier eeuwenlang hét brandpunt van de jeneverindustrie: een wirwar van havens en slootjes, straten en slobjes, fabrieken en hofjes, stadspaleizen arbeidershuisjes, omkranst door de vesten met de hoogste historische molens van de wereld. Na de Tweede Wereldoorlog werd er flink huisgehouden – woningen werden gesloopt, sloten gedempt, branderijen gesloten. De UTO-locatie en de voormalige brandweerkazerne zijn gesitueerd in dit echte stukje ‘Zwart Nazareth’. Samen circa 1,3 hectare groot, herbergen ze nog enkele historisch waardevolle gebouwen. Het UTO-locatie is tot op heden in gebruik door Herman Jansen Beverages, een van de laatste producerende distillateurs in het hart van Schiedam. Een flinke herstructureringsopgave zal het gebied transformeren tot een heerlijk woongebied met historische sentimenten, maar waar ook plaats blijft voor de activiteiten van Herman Jansen. Leven in de Branderij is derhalve een stevige impuls in de opwaardering van de Brandersbuurt. Naast een aantal monumentale pakhuizen zijn aan de Zijlstraat enige van de laatst resterende brandershuisjes van Schiedam gelegen. Het meest bijzondere pand is nu nog geheel aan het oog onttrokken. Volledig ingebouwd, in het hart van het fabriekscomplex is een villa van de Italiaanse architect Guidici gesitueerd, uit het jaar 1777. De integratie en het zichtbaar maken van de monumentale panden is hoofduitgangspunt van het plan. In het hart van het gebied is een nieuw plein ontworpen, met aan het hoofd de villa van Guidici. Voor Herman Jansen wordt een geheel nieuw fabriekscomplex gebouwd op het noordelijk deel van de locatie, waarin verschillende monumentale panden worden geïntegreerd. Meer info daarover vind je op de projectpagina. Via het plein ontstaat een nieuwe doorsteek van de Zijlstraat naar de Noordvest, waardoor de molen de Vrijheid, de monumentale pakhuizen en het ambachtelijke Notaris-branderij en museum aldaar op een logische wijze gekoppeld worden aan de routing van de binnenstad. De randen van het gebied worden gevormd door stadswoningen en kadewoningen. De architectuur van het ontwerp is eigentijds, maar zoekt zowel in beeldtaal als in materialisering aansluiting op de historische context.

Colophon

Task

Stedenbouwkundig plan en woningbouw

Scope

10.000 m2 wonen (verschillende typologiën)

Client

Van Wijnen Projectontwikkeling West

Period

2015-heden

Status

In aanbouw

Location

Schiedam

3d-impessies: Nuvastgoed

Aannemer: Van Wijnen, Stolwijk

bottom of page